- Løp og kjøp Fast og Eltek

Av Ståle Bjørnstad - 18.mar.2006 @ 17:32 - Kommentér
It-selskapene er glemt på børsen i disse oljepristider. Det siste året har energi relaterte aksjer dominert nyhetsbildet på Oslo Børs. Hydro og Statoil har rapportert meget sterke kvartalstall, og riggaksjer som Seadrill og Fred Olsen Energi har annonsert en lang rekke av sterke slutninger for sine borerigger.
«Out of favour»
Årsaken har selvfølgelig vært en meget sterk oljepris, som for oljeselskapene, har påvirket inntjeningen direkte. Indirekte har en høy oljepris medført en økt investeringsaktivitet hos oljeselskapene, som igjen har styrket etterspørselen etter norske rigger.
IT sektoren har generelt vært «out of favour» siden internettboblen sprakk i 2001, og IT selskapene har slitt med å hevde seg på en ellers oljedominert Oslo Børs. Imidlertid tror vi det er her man kan finne selskaper med stort kurspotensial.
Vi i DnB NOR Markets mener at Eltek og Fast Search and Transfer (Fast) er to selskaper som helt klart har oppsidepotensial og venter at Eltek vil stige med 20 prosent og Fast rundt 35 prosent.
Selskapene har en rekke felles trekk. De har begge klart å komme seg gjennom et generelt svakt IT-market fra 2001 til 2003, de har fokus på et verdensmarked, og er dermed ikke avhengig av et begrenset nordisk marked, de tar markedsandeler i sine respektive markeder og de har sterke ledere som evner å fokusere på lønnsomhet samtidig som de tar sine selskaper inn i nye markeder.
Produksjon til Kina
Etter at IT-markedet ble svakt i 2001 evnet alle disse selskapene å endre fokus slik at de kom seg gjennom det svake markedet som var fra 2001 til 2003. Etterspørselen etter selskapenes produkter falt dramatisk, og dette påvirket selvfølgelig inntjeningen og kontantstrømmen.
Selskapene evnet å redusere antall ansatte, endre organisering og markedsfokus slik at de klarte å overleve i et ellers svakt marked. I tillegg å tilpasse aktiviteten raskt klarte de også på en imponerende måte å se fremover og finne ut hva som vill være konkurransefortrinn når markedene forbedret seg.
Eltek flyttet store deler av produksjonen til Kina. Dette medførte et sterkt fall i produksjonskostnadene, og medførte at Eltek kunne være konkurransedyktig når telekom-selskapene økte sine investeringer i andre halvdel av 2003.
Mye cash
Fast forsatte å videreutvikle sin søkeprogramvare, og har bevist at investeringen var et klokt valg. Selskapet er helt klart verdensledende på søkeprogramvare i dag. I tillegg til å utvikle sin søkeprogramvare, klarte selskapet det mesterstykke å selge sitt internettsøk til amerikanske Overture i 2003 for 70 millioner dollar i rene kontanter. Dette var et mesterstykke, som brakte inn penger i kassen for videre satsing på datasøk.
Eltek og Fast har gjort det riktige valg ved å fokusere på et verdensmarked. Dette gjør selskapene mindre utsatte for lokale markedssvingninger. Selskapene kan også overføre erfaringer mellom markedene slik at de står bedre rustet i konkurransen om nye store kontrakter. Fast har for eksempel hatt suksess med sitt mobilsøkprogramvare i Japan. Nå har mobilsøk blitt fokusområde for europeiske mobilselskaper, og Fast stiller sterkt når nye kontrakter skal deles ut i Europa.

Begge selskapene har meget flinke ledere i John M. Lervik og Morten Angelil, og de har begge både kuttet kostnader når markedene var svake, og fokusert på vekst i riktige markeder når markedsveksten kom tilbake i 2004. Fast og Eltek er i dag verdensledende i sine markeder, og ledelsen i begge selskaper skal ha mye av æren for at de har nådd dette målet.
Solide resultater
DnB NOR venter at Eltek vil nå en fortjeneste per aksje på 6,60 kroner i 2006. Dette gir en P/E multippel (aksjekurs/resultat) på 15. Dette synes vi er attraktivt gitt at forventet omsetningen vokser med 25 prosent fra 2005 til 2006. Forventet fortjeneste per aksje i samme periode ventes å øke med 53 prosent.
Fast har hatt en formidabel vekst de siste årene. DnB NOR Markets forventer en omsetning på 143 millioner dollar i omsetning i 2006. Dette er en vekst på 39 prosent sammenlignet med 2005. Selskapet har en P/E multippel på 50 inneværende års fortjeneste, men med en forventet vekst på 62 prosent i fortjeneste per aksje fra 2006 til 2007 er dette attraktivt.


Ståle Bjørnstad

Ståle Bjørnstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er meglersjef hos DnB NOR Markets og innehar dermed en av de viktigste stillingene i det norske finansmiljøet. Han kom til finansmiljøet som it-analytiker hos det daværende største meglerhuset i Norge, Alfred Berg. Han ble ansett som en av de mest anerkjente it-analytiker i Norge og han ble senere analysesjef i Alfred Berg. I 2001 ble han headhuntet til DnB NOR Markets som it-analytiker. Der har han ledet meglerbordet de siste tre årene.

mars 2006
ma ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
hits