Stor tro på norsk sjømat

Av Ståle Bjørnstad - 19.apr.2006 @ 10:36 - Kommentér
I 2004 satt jeg sammen med noen kollegaer og diskuterte hvordan norsk laksenæring skulle klare å bli en lønnsom industri.

På dette tidspunktet var store deler av næringen gjeldstynget etter en konsolideringsbølge på slutten av 90-tallet. Prisene var lave etter en massiv økning i biomassen, og sammen med dumpinganklagene fra EU, var det fare for at hele næringen ville bli utestengt fra det europeiske markedet. I dag, to år etter, er utsiktene lyse. Hva har skjedd de to siste årene?

For det første er etterspørselen etter lakseprodukter økende. EU, USA, Asia og ikke minst Øst-Europa ønsker mer og mer av dette produktet ettersom det er godt og sunt. Frykt for andre matvarer, som kjøtt og fugl, har satt fokus på laks som et viktig del av det daglige kostholdet.I tillegg utvikler næringen stadig mer avanserte produkter som kunden etterspør. Historisk etterspørselsvekst har vært på over 10 prosent de siste 15 årene, og veksten fortsetter til tross for diverse anklager mot norsk laks. Det er ingen grunn til å tro at etterspørselsøkningen skal avvike dramatisk fra det som har vært tilfelle de siste 15 år. Russland var i 2005 et særs viktig marked for norsk laks, og importen til Russland økte med enorme 47 prosent. I 2004 økte importen med 41 prosent.Etter at Russland stoppet importen av norsk laks på grunn av anklager om for høyt dioksin-nivå i fisken, har eksporten fra Norge til Russland hittil i år sunket med 33 prosent. I løpet av påsken fikk en indikasjoner på at laksemarkedet mot Russland åpnes igjen noe som øker sannsynligheten for at Russland vil bli et viktig marked for norsk laks fremover. Markedet ser derfor meget robust ut.Laksenæringen i Norge har vært dominert av mange aktører, og derfor har det vært vanskelig å samordne produksjonsvolumet. Pan Fish har satt seg som mål å skape større enheter slik at man kan få en bedre kontroll med produksjonsvolumet.

For å hindre at næringen nok en gang ødelegger for seg selv, er det viktig at en får på plass strukturer som gjør at tilbudsveksten kommer mer på linje med markedsveksten. Dette vil gi mer stabile priser og et mer forutsigbart marked for aktørene. Historisk har industrien vært drevet som jordbærproduksjon i Telemark hvor jeg kommer fra. Dersom to bønder tjente mye penger på jordbær ett år, skulle alle de andre bøndene i grenda dyrke jordbær neste år. Dette medførte med en gang overproduksjon, fallende priser og tap for alle bøndene. For laksenæringen tror vi større enheter vil kontrollere tilbudet på en mer effektiv måte i fremtiden.

Ettersom produktet er godt og markedet vokser, kan laksenæringen selv velge hvor mye penger en vil tjene, og det er dermed veldig viktig å klare å tilpasse produksjonen til markedsveksten. Det globale tilbudsveksten av laks i 2006 og 2007 er forventet å være lavere enn 5 prosent, noe som gir utsikter om gode priser og gode marginer for oppdrettsnæringen. Det store usikkerhetsmomentet er hvor mye smolt som blir satt i sjøen i tiden fremover, for dette vil påvirke tilbudet av laks og dermed markedsbalansen i 2008 og videre fremover.

Vi tror at de nye eierne som har kommet inn i laksenæringen, vil bidra til å konsolidere næringen. Dette kan føre til at en opprettholder gode marginer over lengre tid enn en tidligere har hatt.

Med dagens globale laksepriser er P/E nivåene på 5-6 tallet for de børsnoterte oppdrettsselskapene. Vi synes ikke det er avskrekkende når markedet vokser jevnt og trutt samtidig som vi forventer ytterligere konsolidering i markedet. DnB NOR Markets tror på gode tider innefor laks og at dette vil holde enda en stund og vi er dermed positive til hele sjømatsektoren på Oslo Børs. Akkurat nå er vi mest positive til Cermaq og Pan Fish ut fra at de er blant de billigste innefor sektoren.

Vi gjør oppmerksom på at DnB NOR Markets for tiden er engasjert som rådgiver for Pan Fish.


Ståle Bjørnstad

Ståle Bjørnstad er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er meglersjef hos DnB NOR Markets og innehar dermed en av de viktigste stillingene i det norske finansmiljøet. Han kom til finansmiljøet som it-analytiker hos det daværende største meglerhuset i Norge, Alfred Berg. Han ble ansett som en av de mest anerkjente it-analytiker i Norge og han ble senere analysesjef i Alfred Berg. I 2001 ble han headhuntet til DnB NOR Markets som it-analytiker. Der har han ledet meglerbordet de siste tre årene.

april 2006
ma ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
hits